Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Hoạt động đo kiểm môi trường
Hoạt động đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19-2011/BYT ban hành ngày 6/6/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011 nêu rõ: Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm mục đích cải thiện tình hình lao động, nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chứng nhận hợp quy

Thư chúc Tết
Thư chúc Tết

Nhà thầu bị ép mua gạch chưa có chứng nhận hợp quy

Giới thiệu
Giới thiệu

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng và xi măng
Chứng nhận Clanke xi măng và xi măng là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy), xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phụ gia cho xi măng và bê tông
Chứng nhận phụ gia cho xi măng và bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy),

Hotline