Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức kiểm định,chứng nhận

Hoạt động đo kiểm môi trường
Hoạt động đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19-2011/BYT ban hành ngày 6/6/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011 nêu rõ: Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm mục đích cải thiện tình hình lao động, nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp.

Thư chúc Tết
Thư chúc Tết

Nhà thầu bị ép mua gạch chưa có chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng và xi măng
Chứng nhận Clanke xi măng và xi măng là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy), xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phụ gia cho xi măng và bê tông
Chứng nhận phụ gia cho xi măng và bê tông là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy),

Chứng nhận hợp quy thiết bị nâng
Thiết bị nâng là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Chứng nhận hợp quy cho thiết bị nâng nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị nâng phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường.

Chứng nhận hợp quy bộ lọc bụi
Theo Quyết định số 05/QĐ-ATLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội thì Vinacontrol Cert là đơn vị được chỉ định chứng nhận bộ lọc bụi phù hợp với quy chuẩn.

Hotline