Đang tải... Vui lòng chờ...

Lịch sử

Giới thiệu
Giới thiệu

Chứng nhận Hợp quy cho nồi hơi và bình chịu áp lực
Nồi hơi và Bình chịu áp lực là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Ngày 27/11/2008, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ra Quyết định 64/2008/BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực.

Năng lực pháp lý
Năng lực pháp lý
Các văn bản pháp lý khác được các Bộ ngành chủ quản cấp cho Vinacontrol Cert như sau:

Hotline