Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

ISO 50001

 

ISO 50001 là tiêu chuẩn được phát hành bởi Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn cho Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng. ISO 50001 được dựa trên chu trình Plan-Do-Check-Act với các yêu cầu trong việc xây dựng chính sách năng lượng cùng với các mục tiêu cụ thể, luôn duy trì các hành động nhằm giảm thiểu và giám sát việc sử dụng năng lượng, thẩm tra việc tiết kiệm năng lượng và lập kế hoạch cải tiến.

ISO 50001 đưa ra bộ hướng dẫn nhằm đạt được hiệu quả trong việc sử dụng và tiết kiệm năng lượng phù hợp với việc đáp ứng yêu cầu giảm lượng khí thải carbon. ISO 50001 có thể được dễ dàng tích hợp các với Hệ thống Quản lý hiện có như Hệ thống quản lý Chất lượng, An toàn và / hoặc Môi trường.

 

Để được tư vấn vui lòng gọi: 0936.198.789

Hotline