Đang tải... Vui lòng chờ...

Hoạt động đo kiểm môi trường

Hoạt động đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19-2011/BYT ban hành ngày 6/6/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011 nêu rõ: Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm mục đích cải thiện tình hình lao động, nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp.

 

 

 1. Đối tượng đo kiểm: tất cả các đơn vị, nhà máy, cơ sở đều phải đo kiểm và chia ra các nhóm đối tượng để tiến hành công việc đánh giá môi trường lao động như sau:
  • Hầu hết các đơn vị sản xuất sẽ đều đo kiểm và đánh giá môi trường lao động thông qua việc đo kiểm tra môi trường lao động của mình có phù hợp không. Việc đo này chỉ bao gồm các yếu tố: vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,tốc dộ gió…), vật lý :độ ồn, độ rung, từ trường (các đơn vị sản xuất có các thành phần là các xung điện: trạm PTS, bức xạ ( các phòng chiếu chụp X-Quang, các bệnh viện hoặc phòng khám tư nhân). Như vậy chúng ta có thể tìm đến các công ty chuyên về sản xuất cơ khí, điện tử, hoặc đo ở các trạm thu dẫn song PTS…..
  • Nhóm đối tượng sản xuất công việc có nhiều bụi vô cơ: sản xuất xi măng, than đá, amiăng…. Và bụi hữu cơ: dệt may, sản xuất bông…. Thì cần đo thêm các chỉ tiêu về hô hấp: đo bụi thành phần  và bụi hô hấp.
  • Ngoài ra vói các đơn vị muốn đánh giá và nâng cao năng xuát làm việc cần đánh giá thêm về tâm sinh lý lao động ( ecgonomy) đặc biệt là trong sản xuất và chế biến thủy sản, dệt may, da giầy cần thêm yếu tố này. Nhưng không vì thế mà bỏ qua các đơn vị kể trên nếu họ có nhu cầu đánh giá tâm sinh lý lao động
 2. Đơn vị quản lý việc này: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các tỉnh không thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường) và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành hay còn gọi là y tế Bộ, ngành.
 3. Thời gian đo: đo tại cơ sở sau khi có yêu cầu và thời gian cấp báo cáo và kết quả đo sau 7 ngày.
 4. Đơn vị đo cần chuẩn bị: hồ sơ báo cáo cũ và tình hình khắc phục các kiến nghị cu nếu đo định kỳ. còn lần đầu thì không cần.
 5. Chi phí đo kiểm bao gồm 2 mục:
  • Chi phí báo cáo tổng hợp theo phụ lục 8 cho đơn vị quản lý
  • Chi phí đo kiểm tra các yếu tố

Ngày 31/3/2016, Vinacontrol Cert được Cục quản lý môi trường Y tế - BYT chỉ định là đơn vị đủ năng lực tiến hành đo kiểm môi trường lao động. Hoạt động đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19-2011/BYT ban hành ngày 6/6/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011 nêu rõ: Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm mục đích cải thiện tình hình lao động, nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp.

Để được tư vấn vui lòng gọi: 0936.198.789

 
 
 
In văn bản

Hotline