Đang tải... Vui lòng chờ...

Hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

  • Bản công bố hợp quy;
  • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Vinacontrol cert hỗ trợ miễn phí thực hiện hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy Vật liệu xây dựng, xây dựng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001: 2008 và nhiều dịch vụ chứng nhận liên quan khác.

 

In văn bản

Hotline