Đang tải... Vui lòng chờ...

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay

1. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

Ngày nay Thiết bị điện cầm tay được sử dụng phổ biến trong các gia đình, để đảm bảo an toàn ngày 24/12/2012, BLĐTBXH đã ra Quyết định số 34/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. (QCVN 09:2012/BLĐTBXH)
* Quy chuẩn này quy định:

- Khi sản xuất, nhập khẩu dụng cụ Điện cầm tay, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu phải Chứng nhận hợp quy sản phẩm dụng cụ Điện cầm tay và tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn áp dụng trên dụng cụ điện cầm tay hoặc bằng một trên bao bì dụng, hoặc trên nhãn cụ, hoặc trong tài liệu kèm theo dụng cụ.

- Đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng dụng cụ Điền cầm tay do mình sản xuất, nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  

3. Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị điện cầm tay

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 09:2012/BLĐTBXH:

Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 7996-1: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay. Truyền động bằng động cơ. An toàn.

Phần 1: Yêu cầu chung. Thay thế TCVN 4163-85;

- TCVN 7996-2-1: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.

Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập.

- TCVN 7996-2-2: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.

Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren có cơ cấu đập.

- TCVN 7996-2-5: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.

Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa.

- TCVN 7996-2-12: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.

Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông. TCVN 7996-2-14: 2009 - Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào.

 

4. Chứng nhận Hợp quy

Theo quyết định số 05/QĐ-ATLĐ, Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Cục an toàn lao động/Bộ lao động -Thương binh và Xã hội, chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol là tổ chức đánh giá và Chứng nhận hợp quy thiết bị điện cầm tay phù hợp quy chuẩn.

 

5. Phương thức áp dụng:

- Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước

- Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu

- Thử nghiệm (nếu cần)

In văn bản

Hotline