Đang tải... Vui lòng chờ...

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng và xi măng

1. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

        Chứng nhận Clanke xi măng và xi măng là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn (chứng nhận hợp quy), xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Clinker xi măng là sản phẩm thu được sau khi nung hỗn hợp nguyên liệu có thành phần cần thiết đến kết khối để tạo thành các khoáng chủ yếu gồm canxi silicát độ kiềm cao cũng như canxi alumiát và canxi alumôferít, được sử dụng để sản xuất xi măng.

Xi măng là một keo hóa học phức tạp khi được trộn với nước, và bất cứtrơ bền vật liệu khác như: cát và đá, và sẽ thiết lập cứng như đá và vẫn còn rất bền để tác động, nhiệt, mài mòn và thời tiết. được sử dụng trong xây dựng.

Đối tượng áp dụng QCVN 16:2014/BXD Chứng nhận Clanke xi măng và xi măng:

 - Các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước;

- Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

- Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan;

- Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hoá nhóm vật liệu xây dựng.

2. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

     - Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Bộ Xây dựng ra quyết định số 1356/QĐ-BXD chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện việc Thử nghiệm/Chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD nhóm vật liệu xây dựng, bổ sung thêm sản phẩm cho Quyết định 433/QĐ-BXD ngày 25 tháng 04 năm 2013.

       Do đó, sản phẩm Clanke xi măng và xi măng sản xuất trong nước hay nhập khẩu sẽ phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn theo QCVN 16:2014/BXD trước lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 16:2011) về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

3. Hướng dẫn chứng nhận hợp quy

- Liên hệ tới đơn vị được chỉ định để được tư vấn về lô hàng;

- Điền thông tin vào bản “Đăng ký Chứng nhận”

- Mang hồ sơ lô hàng theo bản đăng ký tới văn phòng chứng nhận (Hợp đồng;Vận đơn;Hóa đơn…)

- Thử nghiệm mẫu theo quy chuẩn;

- Khi đầy đủ bộ hồ sơ theo đăng ký, cùng với kết quả thử nghiệm mẫu đạt thỳ văn phòng chứng nhận sẽ cấp “Giấy chứng nhận” cho lô hàng hóa đó.

- Nộp hồ sơ lên Sở xây dựng (tại địa phương) công bố hợp quy.

4. Phương thức chứng nhận:

 - Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất trong nước;

 - Chứng nhận theo phương thức 7 và 8 cho đơn vị nhập khẩu;

 - Có thử nghiệm.

In văn bản

Hotline