Đang tải... Vui lòng chờ...
Giới thiệu

Với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm và dịch vụ chất lượng, uy tín, độc lập, khách quan, Vinacontrol Cert đã kiểm định,chứng nhận và đào tạo cho nhiều tổ chức,doanh nghiệp đạt được các tiêu chuẩn Quốc gia,Quốc tế, khu vực và áp dụng những tiêu chuẩn ấy 1 cách hiệu quả trong hoạt động sản xuất...

 

Ngày 31/3/2016, Vinacontrol Cert được Cục quản lý môi trường Y tế - BYT chỉ định là đơn vị đủ năng lực tiến hành đo kiểm môi trường lao động

Hồ sơ năng lực
Đối tác

 

Hotline

   

 

Hình ảnh sự kiện
TIN TỨC
Hoạt động đo kiểm môi trường

Hoạt động đo kiểm môi trường lao động theo thông tư 19-2011/BYT ban hành ngày 6/6/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2011 nêu rõ: Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp nhằm mục đích cải thiện tình hình lao động, nâng cao năng suất và giảm thiểu tối đa các bệnh nghề nghiệp.

Văn bản pháp luật
Biểu phí kiểm định

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 73 /2014/TT-BTC ngày 30 / 5 /2014)

Thủ tục làm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hồ sơ công bố hợp quy

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng